Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
31. decembrie 2021. Hotărârea nr.64 din 29 decembrie 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2022
25. noiembrie 2021. Hotărârea nr.63 din 24 noiembrie 2021 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2021
25. noiembrie 2021. Hotărârea nr.62 din 24 noiembrie 2021 privind aprobarea contribuției pe anul 2021 a Comunei Ernei ce decurge din calitate de membru al Asociației Mureșene de Dezvoltare Intercomunitară Ernei-Gornești
25. noiembrie 2021. Hotărârea nr.61 din 24 noiembrie 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.,, S.A. a amplasamentului situat în Comuna Ernei, Satul Ernei, Nr.438-439, județul Mureș și asigurarea condițiilor în vederea exercitării obiectivului de investiții ,,AMENAJARE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALITATEA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”
25. noiembrie 2021. Hotărârea nr.60 din 24 noiembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investitia „AMENAJARE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALITATEA ERNEI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”
25. noiembrie 2021. Hotărârea nr.59 din 24 noiembrie 2021 privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A
12. noiembrie 2021. Hotărârea nr.58 din 11 noiembrie 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ernei, județul Mureș, pentru perioada 2021-2027.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.57 din 28 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2021.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.56 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea concesionării directe, fără licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie, situat în localitatea Ernei nr.69, comuna Ernei, județul Mureș, înscris în CF nr.54073 Ernei, nr.cad.1178.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.55 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE ICLAND, SĂCĂRENI ȘI CĂLUȘERI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.