Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
30. decembrie 2019. HCL nr. 64 din 30.12.2019 Validarea Dispoziției nr.45923.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Ernei pe anul 2019
30. decembrie 2019. HCL nr. 63 din 30.12.2019 Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Ernei pe trimestrul IV din 2019
30. decembrie 2019. HCL nr. 62 din 30.12.2019 Utilizarea temporară, în anul 2020, a sumei de 1.000.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfârșitul anului 2019 pentru acoperirea temporară a golului de casă
30. decembrie 2019. HCL nr. 61 din 30.12.2019 Validarea Dispoziției primarului nr.45316.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Ernei pe anul 2019
30. decembrie 2019. HCL nr. 60 din 30.12.2019 Aprobarea prețurilor de referință pentru valorificarea masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Ernei în anul 2020
30. decembrie 2019. HCL nr. 59 din 30.12.2019 Numirea persoanei cu atribuții de indrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor în Comuna Ernei, județul Mureș
30. decembrie 2019. HCL nr. 58 din 30.12.2019 Înfințarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei de tip V1
30. decembrie 2019. HCL nr. 57 din 30.12.2019 Aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Ernei, județul Mureș în anul școlar 2020-2021
13. decembrie 2019. HCL nr. 56 din 10.12.2019 Rectificarea bugetului local pe anul 2019
5. decembrie 2019. HCL nr. 55 din 29.11.2019 Acordarea facilității fiscale de scutire la plata impozitului pe clădire și terenpe anul 2020 pentru Fundația Mâini Dibace