Data Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară
29. noiembrie 2022. Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentele educaționale sub formă de tichete sociale pentru familia domnului M. L.