Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
31. august 2022. Hotărârea nr.54 din 29 august 2022 privind aprobarea actului adițional nr.2/2021 la contractul nr.7800/2020 și modificarea bugetului proiectului de investiții ” MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” conform O.G. nr.15/2021
31. august 2022. Hotărârea nr.53 din 29 august 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ernei în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei pentru anul școlar 2022-2023
28. iulie 2022. Hotărârea nr.52 din 27 iulie 2022 privind modificarea prețului contractului de servicii de delegare de gestiune a serviciilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere în comuna Ernei nr.13394/31.12.2021 și avizarea modificării tarifului pentru contractele de prestări servicii de salubrizare încheiate cu persoanele juridice din Comuna Ernei.
28. iulie 2022. Hotărârea nr.51 din 27 iulie 2022 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022
28. iulie 2022. Hotărârea nr.50 din 27 iulie 2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului UAT Ernei pe trimestrul II anul financiar 2022
28. iulie 2022. Hotărârea nr.49 din 27 iulie 2022 pentru însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2022
28. iulie 2022. Hotărârea nr.48 din 27 iulie 2022 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
28. iulie 2022. Hotărârea nr.47 din 27 iulie 2022 privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal PUZ Ernei strada 5, Comuna Ernei, fn, jud. Mureș, Reglementare zona, parcelare pentru case de locuit”, beneficiar Blaga Mihai și alții.
1. iulie 2022. Hotărârea nr.46 din 28 iunie 2022 privind aprobarea modificării Statutului Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”.
1. iulie 2022. Hotărârea nr.45 din 28 iunie 2022 privind aprobarea aderării Comunelor Bălăușeri, Glodeni, Gornești și Mădăraș.