Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
30. august 2023. Hotărârea nr.73 din 29.08.2023 privind aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, respectiv aprobarea indicatorilor tehnico–economici actualizați și a devizului general actualizat, bugetul proiectului actualizat faza Proiect Tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Ernei.
30. august 2023. Hotărârea nr.72 din 29.08.2023 pentru aprobarea demarării procedurii de achiziție a imobilului-teren înscris în CF nr.56012 Ernei, situat în localitatea Ernei nr.768, comuna Ernei
23. august 2023. Hotărârea nr.71 din 22.08.2023 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Ernei pe anul 2023.
23. august 2023. Hotărârea nr.70 din 22.08.2023 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al Comunei Ernei.
28. iulie 2023. Hotărârea nr.69 din 25.07.2023 privind aprobarea prețului de pornire a licitației pentru exploatarea și valorificarea masei lemnoase fasonate din fondul forestier al comunei Ernei pe anul 2023.
28. iulie 2023. Hotărârea nr.68 din 25.07.2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul II anul financiar 2023
28. iulie 2023. Hotărârea nr.67 din 25.07.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
28. iulie 2023. Hotărârea nr.66 din 25/07.2023 pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2023.
28. iulie 2023. Hotărârea nr.65 din 25.07.2023 privind preluarea în proprietatea privată a Comunei Ernei a imobilului-teren situat în intravilanul localității Ernei, înscris în CF nr.56009 Ernei, nr.crt.A1, nr.cad.56009 și trecerea acestuia în proprietatea publică a Comunei Ernei.
28. iulie 2023. Hotărârea nr.64 din 25.07.2023 privind rectificarea Cărții Funciare nr.54278 Ernei.