Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
10. decembrie 2020. Ernei, HCL nr.62 din 08 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale-Comuna Ernei pe anul 2020
10. decembrie 2020. Ernei, HCL nr.61 din 08 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Comunei Ernei în Consiliul Metropolitan al Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”
10. decembrie 2020. Ernei, HCL nr.60 din 08 decembrie 2020 privind aprobarea achiziționării de către Comuna Ernei a imobilului – teren situat în localitatea Ernei înscris în C.F.nr.53818 Ernei
10. decembrie 2020. Ernei, HCL nr.59 din 08 decembrie 2020 privind înregistrarea Comunei Ernei în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cadrul bancar și stabilirea modalității în care estesuportat comisionul bancar
10. decembrie 2020. Ernei, HCL nr.58 din 08 decembrie 2020 privind aprobarea prețurilor de referință pentru valorificarea masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Ernei în anul 2020
10. decembrie 2020. Ernei, HCL nr.57 din 08 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Comunei Ernei în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară„ECOLET MUREȘ”
10. decembrie 2020. Ernei, HCL nr.56 din 08 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului Comunei Ernei în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară„AQUA INVEST MUREȘ”
10. decembrie 2020. Ernei, HCL nr.55 din 08 decembrie 2020 privind acordarea facilității fiscale de scutire la plata impozitului pe clădire și teren pe anul 2020 pentruFundația Măini Dibace
24. noiembrie 2020. Ernei, HCL nr.54 din 17 noiembrie 2020 privind aprobarea participării la proiectul „Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul Școlii Gimnaziale „ Apafi Mihaly” Ernei pentru combaterea riscului de infectare cu SARS-COV2” și a cheltuielilor legate de proiect
24. noiembrie 2020. Ernei, HCL nr.53 din 17 noiembrie 2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pe trimestrul III din 2020