Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
383 29. noiembrie 2022. Dispoziție privind modificarea dreptului la ajutor social și la alocația pentru susținerea familiei pentru familia domnului L. D.
382 29. noiembrie 2022. Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentele educaționale sub formă de tichete sociale pentru familia domnului M. L.
381 29. noiembrie 2022. Dispoziție privind încetarea dreptului la tichetele sociale pentru grădiniță pentru familia domnului M. J.
380 29. noiembrie 2022. Dispoziție privind încetarea dreptului la tichetele sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei F. K. E.
379 28. noiembrie 2022. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie pentru perioada 01.11.2022-31.03.2023.
378 25. noiembrie 2022. Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, deținute de comuna Ernei
377 18. noiembrie 2022. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru, joi, 24 noiembrie 2022, ora 14:00.
376 17. noiembrie 2022. Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru verificarea modificărilor efectuate la monumentul istoric Castelul Teleki, cod LMI MS-II-A-15663, situat în localitatea Dumbrăvioara nr.340, comuna Ernei, județul Mureș.
375 15. noiembrie 2022. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 17.11.2022, ora: 12:00.
374 14. noiembrie 2022. Dispoziție privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022.