Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
393 21. septembrie 2023. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru, miercuri, 27 septembrie 2023, ora 14:00.
392 19. septembrie 2023. Dispoziție privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Ernei în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei, constituit pentru anul școlar 2023-2024.
391 15. septembrie 2023. Dispozitia pentru modificarea Dispoziției nr.265/12.06.2023 privind aprobarea emiterii unei autorizații de funcționare (Sassy SRL)
390 12. septembrie 2023. Dispoziție privind numirea comisiei de inventariere și selecționare a documentelor din arhiva Primăriei comunei Ernei.
389 8. septembrie 2023. Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare domnului K. F.
388 8. septembrie 2023. Dispoziție privind emiterea autorizației de funcționare pentru SC Smitch Box Srl.
387 8. septembrie 2023. Dispoziție privind retragerea autorizației de funcționare nr.6/12.06.2023 eliberată pentru SC SASSY SRL.
386 7. septembrie 2023. Dispoziție privind desemnarea expertului cooptat pe lângă Comisia de evaluare pentru achiziţia publică de Execuție lucrări pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureș”.
385 7. septembrie 2023. Dispoziție privind numirea Comisiei de evaluare pentru achiziţia publică de Execuție lucrări pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, jud. Mureș”.
384 4. septembrie 2023. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social și alocației pentru susținerea familiei pentru familia domnului H. S.