Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
161 6. mai 2021. Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia doamnei G. G.
160 6. mai 2021. Dispoziție privind constatarea suspendării la cerere a raportului de serviciu, pe durata creșterii copilului până la vărsta de 2 ani, al d-nei SZ. A.-B., având funcția publică de consilier asistent în cadrul Compartimentului contabilitate, administrarea patrimoniului,impozite și taxe, executarea silită din aparatul de specialitate al Comunei Ernei.
158 29. aprilie 2021. Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei B. K.
157 29. aprilie 2021. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei C. C.
156 29. aprilie 2021. Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru familia domnului L. T.
155 29. aprilie 2021. Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru familia doamnei M. O.
154 29. aprilie 2021. Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social și la alocația pentru susținerea familiei pentru familia domnului N. L.
153 29. aprilie 2021. Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia doamnei R. I.
152 29. aprilie 2021. Dispoziție privind constatarea suspendării la cerere a raportului de serviciu, pe durata creșterii copilului până la vărsta de 2 ani, al d-nei B. K.-B., având funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului administrație publică locală,comunicare, secretariat, autorizare și controlul activității economice
151 29. aprilie 2021. Dispoziție privind aprobarea numirii domnului J.L. prin transfer în interesul serviciului, în funcţia publică de execuție de polițist local clasa III, grad profesional asistent din cadrul Biroului Poliția Locală.