Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
100 23. aprilie 2024. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară pentru data de 29.04.2024, ora: 14:00.
99 16. aprilie 2024. Dispoziție privind desemnarea personalului tehnic-auxiliar de pe lângă Biroul electoral de circumscripție comunală nr.45 Ernei, necesar pentru efectuarea operațiunilor generate de organizarea și desfășurarea autorităților administrației publice locale din data de 09 iunie 2024.
98 15. aprilie 2024. Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare domnului B. J.
97 12. aprilie 2024. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară pentru data de 17.04.2024, ora: 14:00.
96 5. aprilie 2024. Dispoziție privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune.
95 5. aprilie 2024. privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune
94 4. aprilie 2024. Dispoziție privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 9 titulari.
93 3. aprilie 2024. Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru recepția produse furnizate pentru proiectul ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE SI A DOTĂRILOR AFERENTE PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARE DIN COMUNA ERNEI”.
92 3. aprilie 2024. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 03.04.2024, ora: 14:00.
91 28. martie 2024. Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei N. T. Cs., având funcția contractuală specifică altor domenii de activitate bugetară de asistent personal.