Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
378 25. noiembrie 2022. Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, deținute de comuna Ernei
377 18. noiembrie 2022. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru, joi, 24 noiembrie 2022, ora 14:00.
376 17. noiembrie 2022. Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru verificarea modificărilor efectuate la monumentul istoric Castelul Teleki, cod LMI MS-II-A-15663, situat în localitatea Dumbrăvioara nr.340, comuna Ernei, județul Mureș.
375 15. noiembrie 2022. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 17.11.2022, ora: 12:00.
374 14. noiembrie 2022. Dispoziție privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022.
373 10. noiembrie 2022. Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare domnului Gy. S.
372 10. noiembrie 2022. Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare domnului K. G.
371 10. noiembrie 2022. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa extraordinară de lucru pentru data de 14.11.2022, ora. 14:00.
370 2. noiembrie 2022. Dispoziție privind actualizarea unității locale pentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor în cadrul comunei Ernei, județul Mureș.
369 31. octombrie 2022. Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia doamnei domnului M. L.