Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
102 21. martie 2023. Dispoziție privind aprobarea Planului de integritate și desemnarea coordonatorului și a responsabilului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 -2025.
101 17. martie 2023. Dispoziție privind emiterea autorizației de funcționare pentru Forum Automobile SRL.
100 15. martie 2023. Dispoziție pentru modificarea și completarea dispoziției nr.791/29.11.2012 privind aprobarea emiterii unei autorizații de funcționare.
99 14. martie 2023. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 15.03.2023, ora: 14:00.
98 13. martie 2023. Dispoziție privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Ernei și aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență.
97 6. martie 2023. Dispoziție privind reluarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei K. I.
96 3. martie 2023. Dispoziție privind modificarea dreptului la ajutor social pentru familia doamnei G. L.
95 3. martie 2023. Dispoziție privind acordarea unui ajutor de înmormăntare domnului G. L.
94 3. martie 2023. Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulente educaționale sub formă de tichete sociale pentru familia domnului P. Cs.
93 3. martie 2023. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei F. M.