Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
428 30. decembrie 2022. Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentele educaționale sub formă de tichete sociale pentru familia domnului Ny.Sz.L.
427 30. decembrie 2022. Dispoziție privind acordarea sprijinul material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou născuți
426 28. decembrie 2022. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire locuinței și la suplimentul pentru energie
425 28. decembrie 2022. Dispoziție privind încetarea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului de energie pentru doamna B. A.
424 28. decembrie 2022. Dispoziție privind încetarea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului de energie pentru familia doamna R. S.
423 27. decembrie 2022. Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solizi și/sau petrolieri pentru familia doamnei G. V.
422 27. decembrie 2022. Dispoziție privind încetarea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și suplimentului de energie pentru familia domnului L. A.
421 27. decembrie 2022. Dispoziție privind retragerea autorizației de funcționare nr.2/2015 eliberată în baza Dispoziției nr.378/11.09.2015
420 21. decembrie 2022. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pentru data de 27.12.2022, ora: 14:00.
419 21. decembrie 2022. Dispoziție privind scăderea din evidența creanțelor fiscale ale Comunei Ernei a unor obligații fiscale prescrise, potrivit dispozițiilor art.218 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală