Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
74 29. decembrie 2021. Hotărârea privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Ernei pa anul 2021
73 29. decembrie 2021. Hotărârea privind utilizarea în anul 2022 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunilor de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare
72 29. decembrie 2021. Hotărârea privind aprobarea reducerii cu 40% a impozitului pe clădire și terenul aferent datorat pentru anul 2022 de SC Drill Invest SA pentru imobilul situat în sat Ernei nr.630/C în care funcționează Asociația Academica de Sănătate ”Samariteană”
71 29. decembrie 2021. Hotărârea pentru aprobarea demarării procedurii de achiziție a imobilului-teren înscris în CF nr.50772 Ernei, situat în localitatea Icland nr.97, comuna Ernei, pentru construire Casă mortuară
70 29. decembrie 2021. Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și terenul aferent datorat pentru anul 2022 de Fundația Mâini Dibace pentru imobilul situat în sat Ernei, str.Gării nr.486A în care funcționează Locuința protejată ”Péter” pentru persoane adulte cu dizabilități
69 29. decembrie 2021. Hotărârea privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ernei pe semestrul I al anului școlar 2021-2022
68 29. decembrie 2021. Hotărârea pentru validarea Dispoziției primarului nr.336/14.12.2021 privind rectificarea bugetului local al Unitățíi Administrativ Teritoriale-Comuna Ernei pe anul 2021
67 29. decembrie 2021. Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.5/27.01.2021 privind aprobarea închirierii, fără licitație publică, a unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Ernei în vederea organizării şi funcţionării corespunzătoare a serviciilor publice notariale în comuna Ernei, județul Mureș
66 29. decembrie 2021. Hotărârea privind inițierea unor demersuri în vederea pregătirii și realizării obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Târgu Mureș, zona Nord – Vest (Ungheni – Ernei)”
65 29. decembrie 2021. Hotărârea privind aprobarea prețurilor de referință pentru valorificarea masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Ernei în anul 2022