Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
34 24. iunie 2021. Hotărârea privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Ernei pe anul 2020
33 24. iunie 2021. Hotărârea privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”
32 24. iunie 2021. Hotărârea privind constituirea Comisiei de Coordonare și supravizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune a Seviciului de iluminat public al Comunei Ernei
31 24. iunie 2021. Hotârăre privind insușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Ernei, județul Mureș
30 25. mai 2021. Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014 – 2020, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
29 25. mai 2021. Hotărâre pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare.
28 25. mai 2021. Hotărâre privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
27 25. mai 2021. Hotărâre privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă a localităților Călușeri, Icland, Săcăreni și Sângeru de Pădure din comuna Ernei, către operatorul regional Compania Aquaserv SA, și punerea la dispoziția acestuia a bunurilor din domeniul public al comunei Ernei, aferente sistemului de alimentare cu apă.
26 29. aprilie 2021. Hotărârea privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Ernei
25 29. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea contului de execuție al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2021