Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
66 31. decembrie 2020. Hotărârea referitoare la validare Dispoziţiei primarului nr.314-22.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Ernei pe anul 2020
65 31. decembrie 2020. Hotărârea privind utilizarea temporară, în anul 2021 , a sumei de 1.000.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfărşitul anului 2020 pentru acoperirea temporară a golului de casă
64 31. decembrie 2020. Hotărârea privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ernei, judeţul Mureş
63 31. decembrie 2020. Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2021
62 8. decembrie 2020. Hotărârea privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale-Comuna Ernei pe anul 2020
61 8. decembrie 2020. Hotărârea privind desemnarea reprezentantului Comunei Ernei în Consiliul Metropolitan al Asociației „Zona Metropolitană Târgu Mureș”
60 8. decembrie 2020. Hotărârea privind aprobarea achiziționării de către Comuna Ernei a imobilului – teren situat în localitatea Ernei înscris în C.F.nr.53818 Ernei
59 8. decembrie 2020. Hotărârea privind înregistrarea Comunei Ernei în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cadrul bancar și stabilirea modalității în care estesuportat comisionul bancar
58 8. decembrie 2020. Hotărârea privind aprobarea prețurilor de referință pentru valorificarea masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Ernei în anul 2020
57 8. decembrie 2020. Hotărârea privind desemnarea reprezentantului Comunei Ernei în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară„ECOLET MUREȘ”