Data Buget inițial
21. februarie 2020. HCL Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020