Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
14 25. februarie 2021. Hotărârea privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gabor Mihaly
13 25. februarie 2021. Hotărârea privind desemnarea unui număr de doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ernei
12 25. februarie 2021. Hotărârea privind consituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul comunei Ernei, județul Mureș
11 25. februarie 2021. Hotărârea privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş”
10 25. februarie 2021. Hotărârea privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”
9 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind revocarea H.C.L. Ernei nr.44/24.09.2020
8 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind modificarea anexei 2 la HCL nr.37/2019 privind avizarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna ERNEI din zona 2 Târgu Mureş
7 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
6 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe aflate în domeniul public și privat al Comunei Ernei și ajustarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică și privată al Unității Administrativ Teritoriale Ernei
5 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind aprobarea închirierii, fără licitație publică, a unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Ernei în vederea organizării şi funcţionării corespunzătoare a serviciilor publice notariale în comuna Ernei, județul Mureș