Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
24 29. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2020
23 29. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2022 în Comuna Ernei
22 22. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea Programului anual de acordare de finanțări nerambursabile pe anul 2021 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local
21 22. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea prețurilor de referință precum și prețul de pornire a licitației pentru exploatarea și valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Ernei pe anul 2021
20 22. aprilie 2021. Hotărârea pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare
19 22. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ernei pe semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021
18 22. aprilie 2021. Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2021
17 22. aprilie 2021. Hotărârea privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020
16 30. martie 2021. Hotărârea privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
15 30. martie 2021. Hotărârea privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Ernei