Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
11 25. februarie 2021. Hotărârea privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş”
10 25. februarie 2021. Hotărârea privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”
9 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind revocarea H.C.L. Ernei nr.44/24.09.2020
8 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind modificarea anexei 2 la HCL nr.37/2019 privind avizarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna ERNEI din zona 2 Târgu Mureş
7 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
6 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe aflate în domeniul public și privat al Comunei Ernei și ajustarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică și privată al Unității Administrativ Teritoriale Ernei
5 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind aprobarea închirierii, fără licitație publică, a unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Ernei în vederea organizării şi funcţionării corespunzătoare a serviciilor publice notariale în comuna Ernei, județul Mureș
4 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor de prestarea de serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Ernei, județul Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023
3 27. ianuarie 2021. Hotărârea pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2020
2 27. ianuarie 2021. Hotărârea privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021 pentru stabilirea condițiilor în care se poate presta muncă neremunerată în folosul comunității