Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
320 31. decembrie 2020. Dispoziţie privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru familia doamnei M. C.
319 31. decembrie 2020. Dispoziţie pentru incetarea dreptului la ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni , combustibili petrolieri pentru domnul R. R.
318 31. decembrie 2020. Dispoziţie pentru incetarea dreptului la ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni , combustibili petrolieri pentru doamna G. Zs.
317 31. decembrie 2020. Dispoziţie pentru incetarea dreptului la ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni , combustibili petrolieri pentru domna B. K.
316 24. decembrie 2020. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru.
315 22. decembrie 2020. Dispoziție pentru acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cu gaze naturale pentru familia domnului O. I.
314 22. decembrie 2020. Dispoziție privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Ernei pe anul 2020
313 15. decembrie 2020. Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, deținute de comuna Ernei
312 9. decembrie 2020. Dispoziție privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrării ”Împrejmuire teren bază sportivă Ernei.
311 4. decembrie 2020. Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru M.E.