Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
310 4. decembrie 2020. Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru C.L.
309 4. decembrie 2020. Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru M.T.
308 4. decembrie 2020. Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru V.K.
307 2. decembrie 2020. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru.
306 27. noiembrie 2020. Dispoziție privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrării Podeț trotuar în localitatea Dumbrăvioara”.
305 27. noiembrie 2020. Dispoziție Școlii Gimnaziale privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Ernei în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei.
304 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru familia doamnei M. P.
303 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru familia domnului P. L.
302 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cucombustibili solizi saupetrolieri pentru familiile și persoanele singure altele decăt beneficiare de venit minim garantat pentru domnul R. D.
301 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cucombustibili solizi saupetrolieri pentru familiile și persoanele singure altele decăt beneficiare de venit minim garantat pentru domnul Ș. Cs.