Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
1 9. ianuarie 2020. Dispoziția privind constituirea Grupului local de lucru – POAD 2019/2020