Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
345 29. decembrie 2021. Dispoziție privind numirea comisiei de recepţie pentru preluarea ansamblul de structuri metalice , numit Cușcă capcană urs , conform contractului de furnizare nr.13035/21.12.2021
344 29. decembrie 2021. Dispoziție privind aprobarea Planului de Servicii privind pe minora B. L. M.
343 29. decembrie 2021. Dispoziție privind aprobarea Planului de Servicii privind pe minora M. A.T.
342 24. decembrie 2021. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței pentru perioada 01.12.2021-31.03.2022, precum și stabilirea dreptului la supliment pentru energie.
341 23. decembrie 2021. Dispoziție pentru delegarea către viceprimar a sarcinilor primarului comunei Ernei pe perioada 24.12.2021-31.12.2021
340 23. decembrie 2021. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru, miercuri, 29 decembrie 2021, ora 14:00.
339 22. decembrie 2021. Dispoziție privind scăderea din evidența creanțelor fiscale ale Comunei Ernei a unor obligații fiscale prescrise, potrivit dispozițiilor art.218 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală
338 20. decembrie 2021. Dispoziție privind modificarea autorizației de funcționare nr.4/25.04.2012 eliberată în baza Dispoziției nr.330/25.04.2012.
337 15. decembrie 2021. Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „ Modernizarea sistemului de iluminat public, comuna Ernei, în localitățile Călăușeri, Săcăreni, Icland ,Sângeru de Pădure
335 13. decembrie 2021. Dispoziție privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei J.-M. Sz. având funcția publică de polițist local clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Biroului Poliția Locală Ernei.