Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
534 21. decembrie 2023. Dispozitie privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru, miercuri, 27 decembrie 2023, ora 13:00.
533 20. decembrie 2023. Dispoziție privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2023.
532 15. decembrie 2023. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa extraordinară de lucru pentru data de 19.12.2023, ora: 14:00.
531 14. decembrie 2023. Dispoziție privind modificarea și completarea Certificatului de urbanism nr.27/ 08.06.2022 emis de Primăria comunei Ernei în scopul ”Reabilitarea și modernizarea clădirii primăriei comunei Ernei, în vederea creșterii eficienței energetice”, pentru construcția situată în județul Mures, comuna Ernei, sat Ernei nr.438-439, identificată în CF nr.52386 Ernei, nr.cad.52386.
530 13. decembrie 2023. Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare domnului B. S.
529 13. decembrie 2023. Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare domnului K. D.
528 13. decembrie 2023. Dispoziție privind acordarea indemnizației lunare doamnei F. M.
527 11. decembrie 2023. Dispoziție privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2023.
526 11. decembrie 2023. Dispoziție privind scăderea din evidența creanțelor fiscale ale Comunei Ernei a unor obligații fiscale prescrise, potrivit dispozițiilor art.218 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală.
525 11. decembrie 2023. Dispoziție privind retragerea autorizației de funcționare nr.1/15.03.2023 eliberată în baza Dispoziției nr. 100/2023 și aprobarea emiterii unei noi autorizații de funcționare.