Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
300 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cucombustibili solizi saupetrolieri pentru familiile și persoanele singure altele decăt beneficiare de venit minim garantat pentru domnul V. J.
299 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cucombustibili solizi saupetrolieri pentru familiile și persoanele singure altele decăt beneficiare de venit minim garantat pentru domnul G. J.
298 20. noiembrie 2020. Dispoziție privind desemnarea personalul tehnic auxiliar pentru sprijinirea activităţii Birourilor Electorale ale Secţiilor de Votare nr.355-361 din Comuna Ernei, în vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.
297 13. noiembrie 2020. Dispoziție privind instituirea curatelei speciale și numirea unui curator special
296 11. noiembrie 2020. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru.
295 9. noiembrie 2020. Dispoziție privind numirea doamnei A. I.-E. în funcția contractuală de execuție de consilier personal al primarului comunei Ernei și stabilirea salariului de bază de care va beneficia.
294 4. noiembrie 2020. Dispoziție privind delegarea atribuțiilor ofițerului de stare civilă
293 30. octombrie 2020. Dispoziție privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă nr.27/25.07.2016 încheiat cu dl. K.R. consilier personal al primarului Comunei Ernei.
292 30. octombrie 2020. Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizația lunară pentru domnul B. A.
291 30. octombrie 2020. Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia domnei Ș. A.