Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
28 25. ianuarie 2023. Dispoziție privind majorarea salariului de bază al doamnei L. E. având funcția contractuală specifică altor domenii de activitate bugetară de asistent personal.
27 25. ianuarie 2023. Dispoziție privind majorarea salariului de bază al domnului V. Z. având funcția contractuală specifică altor domenii de activitate bugetară de bibliotecar în cadrul Bibliotecii Comunale Ernei.
26 25. ianuarie 2023. Dispoziție Dispoziție privind majorarea salariului de bază al domnului K. B. Zs. având funcția contractuală specifică altor domenii de activitate bugetară de referent în cadrul compartimentului funcțional Cămine Culturale Comune Ernei.
25 25. ianuarie 2023. Dispoziție privind majorarea salariului de bază al doamnei P. A. având funcția contractuală specifică altor domenii de activitate bugetară de mediator sanitar
24 25. ianuarie 2023. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru, marți, 31 ianuarie 2023, ora 14:00.
23 25. ianuarie 2023. Dispoziție privind majorarea salariului de bază al domnului Cs. Á. având funcția de polițist local, ca urmare a trecerii la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă.
22 25. ianuarie 2023. Dispoziție privind majorarea salariului de bază al doamnei M. Sz. având funcția de polițist local, ca urmare a trecerii la gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă.
21 25. ianuarie 2023. Dispoziție privind majorarea salariului de bază al domnului Cs. L. B. având funcția contractuală de șofer transport elevi, ca urmare a trecerii la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă.
20 25. ianuarie 2023. Dispoziție privind majorarea salariului de bază al doamnei A. E. având funcția publică referent, ca urmare a trecerii la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă.
19 25. ianuarie 2023. Dispoziție privind majorarea salariului de bază al domnului Sz. J. având funcția contractuală de muncitor necalificat, ca urmare a trecerii la gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă.