Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
22. decembrie 2017. HCL nr.76 din 20.12.2017 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Stabilire reglementări urbanistice și construire hală depozitare cu spații administrative și showroom, branșamente utilități și împrejmuire teren, loc.Ernei, str.Principală, com.Ernei, jud.Mureș”
22. decembrie 2017. HCL nr.75 din 20.12.2017 Mandatarea primarului pentru a da declarația în forma autentică notarială necesară rectificării înscrierilor în cartea funciară nr.53029 Ernei
22. decembrie 2017. HCL nr.74 din 20.12.2017 Aprobarea cesiunii contractului de inchiriere nr.881112.12.2012 si actele subsecvente încheiate in legatura cu acesta
22. decembrie 2017. HCL nr.73 din 20.12.2017 Validarea Dispoziției primarului nr.557/05.12.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Ernei pe anul 2017 Ernei
22. decembrie 2017. HCL nr.72 din 20.12.2017 Acordarea facilităţii fiscale de scutire la plata impozitului pe clădire și teren, pentru Fundaţia Mâini Dibace
22. decembrie 2017. HCL nr.71 din 20.12.2017 Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ernei, județul Mureș în anul şcolar 2018-2019
22. decembrie 2017. HCL nr.70 din 20.12.2017 Modificarea și completarea statului de funcții al Primăriei Comunei Ernei
22. decembrie 2017. HCL nr.69 din 20.12.2017 Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice în Comuna Ernei
22. decembrie 2017. HCL nr.68 din 20.12.2017 Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 în Comuna Ernei
7. decembrie 2017. HCL nr.67 din 2017 Preluarea în proprietatea Comunei Ernei a unor imobile-teren situate în comuna Ernei înscrise în CF nr.53078-Ernei, CF nr.50669-Ernei și CF nr.51951-Ernei cu destinație ”drum”