Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
20. decembrie 2018. HCL nr.52 din 17.12.2018 Prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism ”Plan Urbanistic General al Comunei Ernei”
20. decembrie 2018. HCL nr.51 din 17.12.2018 rectificarea bugetului local pe anul 2018
20. decembrie 2018. HCL nr.50 din 17.12.2018 Modificarea anexei la HCL Ernei nr.8/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Ernei, cu modificări şi completări ulterioare
20. decembrie 2018. HCL nr.49 din 17.12.2018 Utilizarea temporară a sumei de 400.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfârșitul anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă
20. decembrie 2018. HCL nr.48 din 17.12.2018 Aprobarea contribuției pe anul 2018 a comunei Ernei ce decurge din calitatea de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Reghin
4. decembrie 2018. HCL nr.47 din 28.11.2018 Rectificarea bugetului local pe anul 2018
4. decembrie 2018. HCL nr.46 din 28.11.2018 Acordarea facilității fiscale de scutire la plata impozitului pe clădire și teren, pentru Fundația Mâini Dibace
4. decembrie 2018. HCL nr.45 din 28.11.2018 Aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe aflate în domeniul public și privat al Comunei Ernei și ajustarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică și privată al Unității Administrativ Teritoriale Ernei
4. decembrie 2018. HCL nr.44 din 28.11.2018 Achiziția unui imobil din localitatea Dumbrăvioara în vederea extinderii spațiului existent la Grădinița Dumbrăvioara
6. noiembrie 2018. HCL nr.43 din 31.10.2018 Rectificarea bugetului local pe anul 2018