Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
24. septembrie 2018. HCL nr.32 din 20.09.2018 Aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de tranport public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare pe raza comunei Ernei
4. septembrie 2018. HCL nr.31 din 29.08.2018 constituirea Comisiei locale de ordine publică al comunei Ernei
4. septembrie 2018. HCL nr.30 din 29.08.2018 Modificarea HCL Ernei nr.5/25.01.2018 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 01.01.2018
31. iulie 2018. HCL nr.29 din 26.07.2018 Aprobarea execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Ernei pe trimestrul II 2018
31. iulie 2018. HCL nr.28 din 26.07.2018 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferente obiectivului de investiții „INTERVENŢII ASUPRA ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢII,REALIZARE FINISAJE ŞI INSTALAŢII LA ŞCOALA GENERALĂ CLASELE I-VIII DIN DUMBRĂVIOARA,COM.ERNEI,JUD.MUREŞ”
31. iulie 2018. HCL nr.27 din 26.07.2018 Aprobarea cotizației anuale a Comunei Ernei, în calitate de membru fondator al Asociației LEADER Parteneriat Mureșean
31. iulie 2018. HCL nr.26 din 26.07.2018 Alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
29. iunie 2018. HCL nr.25 din 26 iunie 2018 Atribuirea contractului de delegare de gestiune a serviciilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere în comuna Ernei
29. iunie 2018. HCL nr.24 din 26.06.2018 Validarea Dispoziției primarului nr.217/12.06.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Ernei pe anul 2018
29. iunie 2018. HCL nr.23 din 26.06.2018 Preluarea unui imobil-teren situat în sat Dumbrăvioara, comuna Ernei înscris în CF nr.50619-Ernei cu destinație ”drum” în proprietatea Comunei Ernei