Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
6. noiembrie 2018. HCL nr.42 din 31.10.2018 Aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui imobil situat în localitatea Dumbrăvioara pentru extinderea spațiului existent la Grădinița Dumbrăvioara
6. noiembrie 2018. HCL nr.41 din 31.10.2018 Transmiterea fără plată a unui mijloc fix – autoturism Dacia Logan L90, aparţinând Consiliului Local Ernei
6. noiembrie 2018. HCL nr.40 din 31.10.2018 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferente obiectivului de investiții „INSTALAȚII DE CLIMATIZARE ȘI INSTALAȚII ELECTRICE PENTRU PRIMARIE ȘI CĂMIN CULTURAL” actualizate la nivelul prețurilor din 19 octombrie 2018
6. noiembrie 2018. HCL nr.39 din 31.10.2018 Scoaterea din contabilitatea instituției unor sume de recuperat conform Deciziei Camerei de Conturi a Județului Mureș nr.1815/29.08.2014
6. noiembrie 2018. HCL nr.38 din 31.10.2018 Aprobarea execuţiei bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Ernei pe trimestrul III 2018
6. noiembrie 2018. HCL nr.37 din 31.10.2018 Alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
5. noiembrie 2018. Hot. nr.36 din 10.10.2018 Avizarea doc. pt delegarea gestiunii activitatilor de colectare si transport deseuri
24. septembrie 2018. HCL nr.35 din 20.09.2018 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”
24. septembrie 2018. HCL nr.34 din 20.09.2018 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici–faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA DUMBRĂVIOARA, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”
24. septembrie 2018. HCL nr.33 din 20.09.2018 Rectificarea bugetului local pe anul 2018