Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
28. decembrie 2016. HCL nr.52 din 22.12.2016 Utilizarea temporară a sumei de 400.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfârșitul anului 2016 pentru acoperirea temporară a golului de casă
28. decembrie 2016. HCL nr.51 din 22.12.2016 Aprobarea preţurilor de referinţă, preţurilor de pornire a licitaţiei, precum şi a altor măsuri pentru valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Ernei pe anul 2017
28. decembrie 2016. HCL nr.50 din 22.12.2016 Aprobarea Regulamentului-cadru privind vânzarea de bunuri imobile proprietate privată a comunei Ernei
28. decembrie 2016. HCL nr.49 din 22.12.2016 Validarea Dispoziției primarului nr.701/07.12.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Ernei pe anul 2016 Ernei
28. decembrie 2016. HCL nr.48 din 22.12.2016 Acordarea normei de hrană personalului din cadrul Biroului Poliţia Locală Ernei
28. decembrie 2016. HCL nr.47 din 22.12.2016 Acordarea facilităţii fiscale de scutire la plata impozitului pe clădire, pentru Fundaţia Mâini Dibace
28. decembrie 2016. HCL nr.46 din 22.12.2016 Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 în Comuna Ernei
28. decembrie 2016. HCL nr.45 din 22.12.2016 Constatarea încetării de drept a mandatului de delegat sătesc al domnului Mártonffy Ottó și desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea sătească din satul Icland, pentru alegerea delegatului sătesc
28. decembrie 2016. HCL nr.44 din 22.12.2016 Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Csiszér Árpád
20. decembrie 2016. HCL nr.43 din 16.12.2016 Rectificarea bugetului local pe anul 2016