Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
29. decembrie 2023. Hotărârea nr.104 din 27.12.2023 privind utilizarea în anul 2024 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare.
29. decembrie 2023. Hotărârea nr.103 din 27.12.2023 privind implementarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”
29. decembrie 2023. Hotărârea nr.102 din 27.12.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ” care se va depune în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, Intervenția DR-28- Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural.
29. decembrie 2023. Hotărârea nr.101 din 27.12.2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ernei, în anul 2024.
29. decembrie 2023. Hotărârea nr.100 din 27.12.2023 pentru validarea Dispoziției primarului nr.533/20.12.2023 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Ernei pe anul 2023.
29. decembrie 2023. Hotărârea nr.99 din 23.12.2023 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea clădirii primăriei Comunei Ernei în vederea creșterii eficienței energetice.
29. decembrie 2023. Hotărârea nr.98 din 27.12.2023 privind aprobarea reducerii cu 75% a impozitului pe clădire și terenul aferent datorat pentru anul 2024 de SC Drill Invest SA pentru imobilul situat în sat Ernei nr.630/C în care funcționează Asociația Academia de Sănătate ”Samariteană”.
29. decembrie 2023. Hotărârea nr.97 din 27.12.2023 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădire și terenul aferent datorat pentru anul 2024 de Fundația Mâini Dibace pentru imobilul situat în sat Ernei, str.Gării nr.486A în care funcționează Locuința protejată ”Péter” pentru persoane adulte cu dizabilități.
27. decembrie 2023. Hotărârea nr.96 din 19.12.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. Ernei nr.78/24.11.2022 privind implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITĂȚILE CĂLUȘERI, ICLAND ȘI SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”-inițiator Primar.
27. decembrie 2023. Hotărârea nr.95 din 19.12.2023 privind aprobarea devizului general actualizat, a cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și contribuția proprie pentru proiectul ”Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Ernei, comuna Ernei, județul Mureș”, cod SMIS 120370.