Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
28. iunie 2021. HCL nr.34 din 24.06.2021 privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Ernei pe anul 2020
28. iunie 2021. HCL nr.33 din 24.06.2021 privind apobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ”
28. iunie 2021. HCL nr.32 din 24.06.2021 privind constituirea Comisiei de Coordonare și supravizare pentru pregătirea și planificarea contractului de concesiune a Seviciului de iluminat public al Comunei Ernei
28. iunie 2021. HCL nr.31 din 24.06.2021 privind insușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Ernei, județul Mureș
26. mai 2021. HCL nr.30 din 25.05.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014 – 2020, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
26. mai 2021. HCL nr.29 din 25.05.2021 pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.4129.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare.
26. mai 2021. HCL nr.28 din 25.05.2021 privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
26. mai 2021. HCL nr.27/25.05.2021 privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă a localităților Călușeri, Icland, Săcăreni și Sângeru de Pădure din comuna Ernei, către operatorul regional Compania Aquaserv SA.
5. mai 2021. HCL Ernei nr.26/29.04.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
5. mai 2021. HCL Ernei nr.25/29.04.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2021.