Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.54 din 28 octombrie 2021 privind stabilirea modalității de valorificare, precum și a prețulului de pornire la licitație pentru exploatarea masei lemnoase din partida P 6696 Ernei-UP nr.6 Gornești în anul 2021.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.53 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul III anul financiar 2021.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.52 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, Comuna Ernei, Județul Mureş”.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.51 din 28 octombrie 2021 privind implementarea proiectului „Eficientizarea serviciului public de gospodărire comunală în Comuna Ernei, Judeţul Mureş”.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.50 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea memoriului justificativ „Eficientizarea serviciului public de gospodărire comunală în Comuna Ernei, Judeţul Mureş”.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.49 din 28 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.48 din 28 octombrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.42/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ernei în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei pentru anul școlar 2021-2022.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.47 din 28 octombrie 2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
29. octombrie 2021. Hotărârea nr.46 din 28 octombrie 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ernei în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială ”Apafi Mihály” Ernei, sesiunea 2021.
30. septembrie 2021. Hotărârea nr.45 din 28 septembrie 2021 privind aprobarea prețulului de pornire la licitație pentru exploatarea masei lemnoase pe picior din partida P10007 Ernei din fondul forestier al Comunei Ernei