Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
5. mai 2021. HCL Ernei nr.24/29.04.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe anul financiar 2020.
5. mai 2021. HCL Ernei nr.23/29.04.2021 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2022 în Comuna Ernei.
26. aprilie 2021. Ernei, HCL nr.22 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea Programului anual de acordare de finanțări nerambursabile pe anul 2021 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local
26. aprilie 2021. Ernei, HCL nr.21 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea prețurilor de referință precum și prețul de pornire a licitației pentru exploatarea și valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Ernei pe anul 2021
26. aprilie 2021. Ernei, HCL nr.20 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare
26. aprilie 2021. Ernei, HCL nr.19 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ernei pe semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021
26. aprilie 2021. Ernei, HCL nr.18 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2021
26. aprilie 2021. Ernei, HCL nr.17 din 22 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020
31. martie 2021. Ernei, HCL nr.16 din 30 martie 2021 privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924
31. martie 2021. Ernei, HCL nr.15 din 30 martie 2021 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Ernei