Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
26. februarie 2024. Hotărârea nr.18 din 23.02.2024 privind stabilirea unor măsuri de derulare a sesiunii de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Comunei Ernei, în anul 2024.
26. februarie 2024. Hotărârea nr.17 din 23.02.2024 privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul general al Comunei Ernei pentru anul 2024 în domeniile cultură, culte și sport.
26. februarie 2024. Hotărârea nr.16 din 23.02.2024 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Ernei.
26. februarie 2024. Hotărârea nr.15 din 23.02.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren și stabilire reglementări pentru construire case de locuit”, generat de imobilele cu categoria de folosință de curți construcții intravilan, înscrise în CF nr.51212 și 51213/Ernei”.
22. februarie 2024. Hotărârea nr.14 din 12.02.2024 privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor prin exploatarea Stației de Sortare, Compostare și Transfer Cristești din județul Mureș.
22. februarie 2024. Hotărârea nr.13 din 12.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ernei, județul Mureș pe anul 2024.
6. februarie 2024. Hotărârea nr.12 din 31.01.2024 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local.
6. februarie 2024. Hotărârea nr.11 din 31.01.2024 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREȘ”.
6. februarie 2024. Hotărârea nr.10 din 31.01.2024 privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Ernei, județul Mureș.
6. februarie 2024. Hotărârea nr.9 din 31.01.2024 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.