Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
1. martie 2021. Ernei, HCL nr.14 din 25 februarie 2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Gabor Mihaly
1. martie 2021. Ernei, HCL nr.13 din 25 februarie 2021 privind desemnarea unui număr de doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ernei
1. martie 2021. Ernei, HCL nr.12 din 25 februarie 2021 privind consituirea Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, la nivelul comunei Ernei, județul Mureș
1. martie 2021. Ernei, HCL nr.11 din 25 februarie 2021 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş”
1. martie 2021. Ernei, HCL nr.10 din 25 februarie 2021 privind privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”
2. februarie 2021. Ernei, HCL nr.9 din 27 ianuarie 2021 privind revocarea H.C.L. Ernei nr.44/24.09.2020
2. februarie 2021. Ernei, HCL nr.8 din 27 ianuarie 2021 privind modificarea anexei 2 la HCL nr.37/2019 privind avizarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna ERNEI din zona 2 Târgu Mureş ACHIZITII PULBICE, PRIMAR,
2. februarie 2021. Ernei, HCL nr.7 din 27 ianuarie 2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
2. februarie 2021. Ernei, HCL nr.6 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe aflate în domeniul public și privat al Comunei Ernei și ajustarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică și privată al Unității Administrativ Teritoriale Ernei
2. februarie 2021. Ernei, HCL nr.5 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea închirierii, fără licitație publică, a unui spațiu aparținând domeniului public al Comunei Ernei în vederea organizării şi funcţionării corespunzătoare a serviciilor publice notariale în comuna Ernei, județul Mureș