Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
2. februarie 2021. Ernei, HCL nr.4 din 27 ianuarie 2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor de prestarea de serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Ernei, județul Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023
2. februarie 2021. Ernei, HCL nr.3 din 27 ianuarie 2021 pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2020
2. februarie 2021. Ernei, HCL nr.2 din 27 ianuarie 2021 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2021 pentru stabilirea condițiilor în care se poate presta muncă neremunerată în folosul comunității
2. februarie 2021. Ernei, HCL nr.1 din ianuarie 2021 privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ernei, județul Mureș în anul şcolar 2021-2022
6. ianuarie 2021. Ernei, HCL nr.66 din 31 decembrie 2020 referitoare la validare Dispoziţiei primarului nr.314-22.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Ernei pe anul 2020
6. ianuarie 2021. Ernei, HCL nr.65 din 31 decembrie 2020 privind utilizarea temporară, în anul 2021 , a sumei de 1.000.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfărşitul anului 2020 pentru acoperirea temporară a golului de casă
6. ianuarie 2021. Ernei, HCL nr.64 din 31 decembrie 2020 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ernei, judeţul Mureş
6. ianuarie 2021. Ernei, HCL nr.63 din 31 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2021