Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
44 24. septembrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețulului de pornire la licitație pentru exploatarea masei lemnoase pe picior din partida P10007 Ernei din fondul forestier al Comunei Ernei, care urmează a fi valorificată în anul 2021.
43 20. septembrie 2021. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2021.
42 20. septembrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali din cadrul Consiliului Local Ernei, precum și a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora.
41 20. septembrie 2021. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ernei în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei pentru anul școlar 2021-2022.
40 19. august 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ernei la implementarea proiectului ”Prevenirea abandonului şcolar pentru cei 24 de copii din Centrul de Zi ”Sf.Dumitru” din localitatea Sângeru de Pădure” în parteneriat cu Asociația Filiala ”Filantropia Ortodoxă” Sângeru de Pădure și Școala Gimnazială ”Apafi Mihály” Ernei, pentru anul școlar 2021-2022
39 19. august 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici-faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul “ EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA DUMBRĂVIOARA, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ“ actualizați la nivelul prețurilor din 2021.
38 23. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
37 21. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul II anul financiar 2021.
36 21. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției primarului nr.192/28.06.2021 referitoare la modificarea trimestrialității sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a creditelor bugetare din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale-Comuna Ernei pe anul 2021.
35 21. iulie 2021. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2021.