Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
14 31. ianuarie 2023. Hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.
13 31. ianuarie 2023. Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Redimensionare echipamente din stații de pompare și stația de epurare din localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, județul Mureș”.
12 31. ianuarie 2023. Hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2022.
11 31. ianuarie 2023. Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.81/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2023.
10 31. ianuarie 2023. Hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta și a Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ernei, județul Mureș.
9 31. ianuarie 2023. Hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Târgu Mureș în context metropolitan – Orizont 2030.
8 31. ianuarie 2023. Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Târgu Mureș – Orizont 2030.
7 31. ianuarie 2023. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2023 pentru stabilirea condițiilor în care se poate presta muncă neremunerată în folosul comunității.
6 31. ianuarie 2023. Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
5 31. ianuarie 2023. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările ulterioare.