Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
92 29. noiembrie 2023. Hotărârea privind aprobarea Raportului de evaluare intermediară al Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului referitor la Planul Urbanistic General (PUG) al Comunei Ernei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.46/17.10.2019.
91 29. noiembrie 2023. Hotărârea privind includerea în domeniul public al Comunei Ernei a unui bun imobil, având categoria de folosință drum, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte funciară.
90 29. noiembrie 2023. Hotărârea privind aprobarea Regulamentului și a taxelor pentru utilizarea sălilor Căminelor Culturale, proprietatea Comunei Ernei, județul Mureș.
89 29. noiembrie 2023. Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2024.
88 29. noiembrie 2023. Hotărârea privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei care va conduce ședința ordinară convocată pentru data de 29.11.2023.
87 14. noiembrie 2023. Hotărârea pentru validarea Dispoziției primarului nr.489/07.11.2023 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Ernei pe anul 2023.
86 14. noiembrie 2023. Hotărârea privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ”REALIZAREA DE CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE PENTRU AUTOCONSUM ÎN COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”
85 31. octombrie 2023. Hotărârea privind rectificarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale Comuna Ernei pe anul 2023.
84 31. octombrie 2023. Hotărârea privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul III anul financiar 2023.
83 31. octombrie 2023. Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.