Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
53 30. mai 2023. Hotărâre privind mandatarea ADI Ecolect Mureș de a încheia contracte de servicii în baza art.14² din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101 din 25 aprilie 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării continuității activităților ce au făcut obiectul Contractului reziliat de delegare nr.1676 din 21.06.2022
52 24. mai 2023. Hotărâre privind acordul pentru realizarea de către Societatea de Distribuție Energie Electrică Romania SA a investiției „INT și modernizare LEA j.t. și branșamente, loc. Săcăreni, jud. Mureș” – proiect nr.I-21-3032, în zona DC21 și a străzilor din localitatea Săcăreni, comuna Ernei.
51 24. mai 2023. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2023.
50 24. mai 2023. Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor de prestarea de serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Ernei, județul Mureș pentru anii școlari 2023-2024 și 2024-2025.
49 24. mai 2023. Hotărâre privind susținerea Parteneriatului LEADER – Grupul de acțiune locală Asociația LEADER Parteneriat Mureșean prin includerea teritoriului comunei Ernei în parteneriat.
48 15. mai 2023. Hotărâre privind mandatarea ADI Ecolect Mureș de a încheia contracte de servicii în baza art.14² din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101 din 25 aprilie 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării continuității activităților ce au făcut obiectul Contractului reziliat de delegare nr.1676 din 21.06.2022
47 10. mai 2023. Hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea clădirii primăriei Comunei Ernei în vederea creșterii eficienței energetice”.
46 2. mai 2023. Hotărâre privind mandatarea ADI Ecolect Mureș de a încheia contracte de servicii în baza art.14² din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101 din 25 aprilie 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării continuității activităților ce au făcut obiectul Contractului reziliat de delegare nr.1676 din 21.06.2022.
45 27. aprilie 2023. Hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.26/2023 privind avizarea Documentației de delegare temporară – până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, a contractului de servicii pentru prestarea activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș.
44 27. aprilie 2023. Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ernei, în anul 2023.