Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
33 9. iulie 2020. Hotărâre privind participarea Comunei Ernei la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” pentru realizarea investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Ernei, în localitățile Călușeri, Săcăreni, Icland, Sângeru de Pădure”
32 30. iunie 2020. Hotărâre privind înființarea Comisiei de avizarea a cererilor de organizare a adunărilor publice
31 29. mai 2020. Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
30 29. mai 2020. Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Ernei pe anul 2019.
29 29. mai 2020. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
28 29. mai 2020. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului/Autorizației administratorului drumului pentru racordare la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Comunei Ernei și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi.
27 29. aprilie 2020. Hotărâre privind aprobarea aderării comunei Tăureni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQA INVEST MUREȘ”.
26 29. aprilie 2020. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comunei Ernei pe trimestrul I/2020.
25 29. aprilie 2020. Hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2021 în Comuna Ernei.
24 31. martie 2020. Hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Ernei, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate