Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
30 29. aprilie 2022. Hotărârea pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare
29 29. aprilie 2022. Hotărârea privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2022
28 29. aprilie 2022. Hotărârea pentru validarea Dispoziției primarului nr.134/05.04.2022 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022
27 29. aprilie 2022. Hotărârea privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
26 29. aprilie 2022. Hotărârea privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ernei pe semestrul II al anului școlar 2021-2022
25 29. aprilie 2022. Hotărârea privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Comunei Ernei, în anul 2022
24 29. aprilie 2022. Hotărârea privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2023 în Comuna Ernei
23 20. aprilie 2022. Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.22/29.03.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”
22 29. martie 2022. Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”.
21 29. martie 2022. Hotărârea privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2021