Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
54 29. august 2022. Hotărârea privind aprobarea actului adițional nr.2/2021 la contractul nr.7800/2020 și modificarea bugetului proiectului de investiții ” MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” conform O.G. nr.15/2021
53 29. august 2022. Hotărârea privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ernei în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei pentru anul școlar 2022-2023
52 27. iulie 2022. Hotărârea privind modificarea prețului contractului de servicii de delegare de gestiune a serviciilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere în comuna Ernei nr.13394/31.12.2021 și avizarea modificării tarifului pentru contractele de prestări servicii de salubrizare încheiate cu persoanele juridice din Comuna Ernei.
51 27. iulie 2022. Hotărârea privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022
50 27. iulie 2022. Hotărârea privind aprobarea contului de execuție al bugetului UAT Ernei pe trimestrul II anul financiar 2022
49 27. iulie 2022. Hotărârea pentru însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2022
48 27. iulie 2022. Hotărârea privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
47 27. iulie 2022. Hotărârea privind aprobarea „Planului Urbanistic Zonal PUZ Ernei strada 5, Comuna Ernei, fn, jud. Mureș, Reglementare zona, parcelare pentru case de locuit”, beneficiar Blaga Mihai și alții.
46 28. iunie 2022. Hotărârea privind aprobarea modificării Statutului Asociației ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”.
45 28. iunie 2022. Hotărâre privind aprobarea aderării Comunelor Bălăușeri, Glodeni, Gornești și Mădăraș.