Data Concursuri / Examene
31. mai 2023. Rezultatul final al examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie oganizat in data de 30.05.2023
30. mai 2023. Rezultatul probei scrise al examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ernei organizat în data de 30.05.2023.
30. mai 2023. Rezultatul final la examenul de promovare in grad profeszional in imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ernei organizat in data de 29.05.2023
29. mai 2023. Rezultatul probei scrise concurs promovare 29.05.2023
19. mai 2023. Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ernei organizat în data de 30.05.2023.
18. mai 2023. Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Ernei organizat în data de 29.05.2023.
26. aprilie 2023. Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu al primarului
26. aprilie 2023. Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu al primarului
24. aprilie 2023. Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu al primarului
24. aprilie 2023. Concurs/examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului propriu al primarului