Data Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei
22. martie 2020. Dispozitie convocare Comitet local situatii de urgenta pt 20.03.2020
19. martie 2020. Dispoziția nr.124/18.03.2020