Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Primarului
25 23. aprilie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei