Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
8. iunie 2023. Hotărârea nr.06.06.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Stabilire Reglementări urbanistice realizare parc logistic”, beneficiar SC Romur SA.
8. iunie 2023. Hotărârea nr.55 din 06.06.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent proiectului „Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Ernei”.
8. iunie 2023. Horărârea nr.54 din 06.06.2023 privind aprobarea delegării dreptului de a depune cererea de finanțare în cadrul PNRR Pilonul VI ”Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin PNRR”, către UAT județul Mureș.
31. mai 2023. Hotărârea nr.53 din 30.05.2023 privind mandatarea ADI Ecolect Mureș de a încheia contracte de servicii în baza art.14² din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101 din 25 aprilie 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării continuității activităților ce au făcut obiectul Contractului reziliat de delegare nr.1676 din 21.06.2022
25. mai 2023. Hotărârea nr.52 din 24.05.2023 privind acordul pentru realizarea de către Societatea de Distribuție Energie Electrică Romania SA a investiției „INT și modernizare LEA j.t. și branșamente, loc. Săcăreni, jud. Mureș” – proiect nr.I-21-3032, în zona DC21 și a străzilor din localitatea Săcăreni, comuna Ernei.
25. mai 2023. Hotărârea nr.51 din 23.05.2023 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2023.
25. mai 2023. Hotărârea nr.50 din 24.05.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor de prestarea de serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Ernei, județul Mureș pentru anii școlari 2023-2024 și 2024-2025.
25. mai 2023. Hotărârea nr.49 din 24.05.2023 privind susținerea Parteneriatului LEADER – Grupul de acțiune locală Asociația LEADER Parteneriat Mureșean prin includerea teritoriului comunei Ernei în parteneriat.
16. mai 2023. Hotărârea nr.48 din 15.05.2023 privind mandatarea ADI Ecolect Mureș de a încheia contracte de servicii în baza art.14² din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101 din 25 aprilie 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării continuității activităților ce au făcut obiectul Contractului reziliat de delegare nr.1676 din 21.06.2022.
11. mai 2023. Hotărârea nr.47 din 10 mai 2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea clădirii primăriei Comunei Ernei în vederea creșterii eficienței energetice”.