Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
3. iulie 2020. Ernei, HCL 32 din 30 iunie 2020 Înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
2. iunie 2020. Ernei, HCL 31 din 29 mai 2020 Alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
2. iunie 2020. Ernei, HCL 30 din 29 mai 2020 Aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Ernei pe anul 2019.
2. iunie 2020. Ernei, HCL 29 din 29 mai 2020 Rectificarea bugetului local pe anul 2020.
2. iunie 2020. Ernei, HCL 28 din 29 mai 2020 Aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului/Autorizației administratorului drumului pentru racordare la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Comunei Ernei și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi.
30. aprilie 2020. Ernei, HCL 27 din 29 aprilie 2020 Aprobarea aderării comunei Tăureni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQA INVEST MUREȘ”.
30. aprilie 2020. Ernei, HCL 26 din 29 aprilie 2020 Aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comunei Ernei pe trimestrul I/2020.
30. aprilie 2020. Ernei, HCL 25 din 29 aprilie 2020 Aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2021 în Comuna Ernei.
3. aprilie 2020. Ernei, HCL 24 din 31 martie 2020 Stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Ernei, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
3. aprilie 2020. Ernei, HCL 23 din 31 martie 2020 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Ernei