Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
2. mai 2022. Hotărârea nr.30 din 29 aprilie 2022 pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare
2. mai 2022. Hotărârea nr.29 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2022
2. mai 2022. Hotărârea nr.28 din 29 aprilie 2022 pentru validarea Dispoziției primarului nr.134/05.04.2022 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2022
2. mai 2022. Hotărârea nr.27 din 29 aprilie 2022 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
2. mai 2022. Hotărârea nr.26 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Ernei pe semestrul II al anului școlar 2021-2022
2. mai 2022. Hotărârea nr.25 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2023 în Comuna Ernei
2. mai 2022. Hotărârea nr .24 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2023 în Comuna Ernei
21. aprilie 2022. Hotărârea nr.23 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.22/29.03.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”
4. aprilie 2022. Hotărârea nr.22 din 29 martie 2022 privind probarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ” Extindere rețea de distribuţie gaze naturale în Comuna Ernei, sat Săcăreni, judeţul Mureș”.
4. aprilie 2022. Hotărârea nr.21 din 29 martie 2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2021