Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
24. noiembrie 2020. Ernei, HCL nr.54 din 17 noiembrie 2020 privind aprobarea participării la proiectul „Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul Școlii Gimnaziale „ Apafi Mihaly” Ernei pentru combaterea riscului de infectare cu SARS-COV2” și a cheltuielilor legate de proiect
24. noiembrie 2020. Ernei, HCL nr.53 din 17 noiembrie 2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pe trimestrul III din 2020
24. noiembrie 2020. Ernei, HCL nr.52 din 17 noiembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ernei în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Apafi Mihaly” Ernei
24. noiembrie 2020. Ernei, HCL nr.51 din 17 noiembrie 2020 privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării de către Comuna Ernei a imobilului-teren situat în localitatea Ernei înscris în CF nr.53818 Ernei
24. noiembrie 2020. Ernei, HCL nr.50 din 17 noiembrie privind inființarea Serviciului de iluminat public al comunei Ernei,aprobarea modalității de gestiune a acestuia,a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public și al Caietul de Sarcini
3. noiembrie 2020. Ernei, HCL nr.49 din 29 octombrie 2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Ernei
3. noiembrie 2020. Ernei, HCL nr.48 din 29 octombrie 2020 privind alegerea membrilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ernei
3. noiembrie 2020. Ernei, HCL nr.47 din 29 octombrie 2020 privind alegerea președintelui de ședință
28. octombrie 2020. Ernei, HCL nr.46 din 23 octombrie 2020 privind aprobarea participării la proiectul ”Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei pentru combaterea riscului de infectare cu SARS-COV2” și a cheltuielilor legate de proiect.
29. septembrie 2020. Ernei, HCL 45 din 24 septembrie 2020 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a imobilului înscris în CF nr.51198 Ernei cu nr. cadastral 51198