Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
26. mai 2021. HCL nr.30 din 25.05.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014 – 2020, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
26. mai 2021. HCL nr.29 din 25.05.2021 pentru modificarea anexei 2 la H.C.L. Ernei nr.4129.08.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ernei și aprobarea organigramei, statului de funcții, cu modificările și completările ulterioare.
26. mai 2021. HCL nr.28 din 25.05.2021 privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
26. mai 2021. HCL nr.27/25.05.2021 privind aprobarea delegării prin atribuire directă a gestiunii serviciului de alimentare cu apă a localităților Călușeri, Icland, Săcăreni și Sângeru de Pădure din comuna Ernei, către operatorul regional Compania Aquaserv SA.
5. mai 2021. HCL Ernei nr.26/29.04.2021 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
5. mai 2021. HCL Ernei nr.25/29.04.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul I anul financiar 2021.
5. mai 2021. HCL Ernei nr.24/29.04.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe anul financiar 2020.
5. mai 2021. HCL Ernei nr.23/29.04.2021 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2022 în Comuna Ernei.
26. aprilie 2021. Ernei, HCL nr.22 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea Programului anual de acordare de finanțări nerambursabile pe anul 2021 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local
26. aprilie 2021. Ernei, HCL nr.21 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea prețurilor de referință precum și prețul de pornire a licitației pentru exploatarea și valorificarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Ernei pe anul 2021