Data Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Ernei
2. septembrie 2020. Ernei, HCL 41 din 31 august 2020 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale-Comuna Ernei pe anul 2020
2. septembrie 2020. Ernei, HCL 40 din 31 august 2020 privind însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2020
2. septembrie 2020. Ernei, HCL 39 din 31 august 2020 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Ernei
2. septembrie 2020. Ernei, HCL 38 din 31 august 2020 privind prelungirea contractului de închiriere nr.729/18.11.1992 pentru locuința situată în sat Ernei nr.461, etajul 1, ap.1
2. septembrie 2020. Ernei, HCL 37 din 31 august 2020 privind schimbarea denumirii unității deînvățământ Școala Gimnazială Dumbrăvioara în Școala Gimnazială „Teleki Sámuel” Dumbrăvioara
2. septembrie 2020. Ernei, HCL 36 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă
31. iulie 2020. Ernei, HCL 35 din 29 iulie 2020 pentru modificarea și completarea HCL nr.23/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.
31. iulie 2020. Ernei, HCL 34 din 29 iulie 2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pe trimestrul II din 2020.
13. iulie 2020. Ernei, HCL 33 din 9 iulie 2020 privind participarea Comunei Ernei la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” pentru realizarea investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Ernei, în localitățile Călușeri, Săcăreni, Icland, Sângeru de Pădure”
3. iulie 2020. Ernei, HCL 32 din 30 iunie 2020 Înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice