6778

ha

weather

1332

prima atestare documentară

6,132

populația

Primăria Comunei Ernei

547215, sat Ernei nr 439, comuna Ernei
jud Mureș, România

Tel: (0040) 265-335206
Fax: (0040) 265-335207
Email: ernei@cjmures.ro
Web: http://primariaernei.ro

Contactați-ne