Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
252 30. septembrie 2020. Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minorul M. Gy.-M. în persoana doamnei K. Sz.-E.
251 22. septembrie 2020. Dispoziție privind desemnarea personalul tehnic necesar pentru sprijinirea activităţii Birourilor Electorale ale Secţiilor de Votare nr.355-361 arondate Biroului Electoral de Circumscripţie Locală nr.45 Ernei.
250 18. septembrie 2020. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru.
249 17. septembrie 2020. Dispoziție privind instituirea curatelei speciale și numirea unui curator special pentru persoana pusă sub interdicție- M.P. pentru cumpărare imobil
248 15. septembrie 2020. Dispoziția privind aprobarea listei destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.) la nivelul Comunei Ernei.
247 11. septembrie 2020. Dispoziție privind numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrării ,,Podeț trotuar din confecție metalică, balustradă în localitatea Ernei” .
246 3. septembrie 2020. Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social doamnei S. S. C.
245 1. septembrie 2020. Dispoziție privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului pentru „Servicii de colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere în comuna Ernei”.
244 31. august 2020. Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social doamnei C. L.
243 31. august 2020. Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social doamnei M. E.