Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
524 6. decembrie 2023. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia doamnei V. V.
523 6. decembrie 2023. Dispoziție privind modificarea dreptului la ajutor social și la alocația pentru susținerea familiei pentru familia domnului P. A.
522 6. decembrie 2023. Dispoziție privind modificarea dreptului la ajutor social și la alocația pentru susținerea familiei pentru familia domnului P. Cs.
521 6. decembrie 2023. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia domnului H. S.
520 29. noiembrie 2023. Dispoziție privind desemnarea expertului cooptat pe lângă Comisia de evaluare pentru achiziţia publică de Furnizare mobilier și materiale didactice ”Modernizarea infrastructurii educaționale si a dotărilor aferente pentru unitățile de învățământ preuniversitare din comuna Ernei”.
519 29. noiembrie 2023. Dispoziție privind numirea Comisiei de evaluare pentru achiziţia publică de Furnizare mobilier și materiale didactice pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii educaționale si a dotărilor aferente pentru unitățile de învățământ preuniversitare din comuna Ernei”.
518 29. noiembrie 2023. Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, deținute de comuna Ernei.
517 29. noiembrie 2023. Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului de energie pentru domnul B. L.
516 29. noiembrie 2023. Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului de energie pentru doamnei Cs. K.
515 29. noiembrie 2023. Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului de energie pentru domnului G. L.