Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
306 27. noiembrie 2020. Dispoziție privind numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrării Podeț trotuar în localitatea Dumbrăvioara”.
305 27. noiembrie 2020. Dispoziție Școlii Gimnaziale privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Ernei în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei.
304 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru familia doamnei M. P.
303 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale pentru familia domnului P. L.
302 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cucombustibili solizi saupetrolieri pentru familiile și persoanele singure altele decăt beneficiare de venit minim garantat pentru domnul R. D.
301 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cucombustibili solizi saupetrolieri pentru familiile și persoanele singure altele decăt beneficiare de venit minim garantat pentru domnul Ș. Cs.
300 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cucombustibili solizi saupetrolieri pentru familiile și persoanele singure altele decăt beneficiare de venit minim garantat pentru domnul V. J.
299 25. noiembrie 2020. Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cucombustibili solizi saupetrolieri pentru familiile și persoanele singure altele decăt beneficiare de venit minim garantat pentru domnul G. J.
298 20. noiembrie 2020. Dispoziție privind desemnarea personalul tehnic auxiliar pentru sprijinirea activităţii Birourilor Electorale ale Secţiilor de Votare nr.355-361 din Comuna Ernei, în vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.
297 13. noiembrie 2020. Dispoziție privind instituirea curatelei speciale și numirea unui curator special