Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
48 1. februarie 2023. Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei J. I. având funcția contractuală specifică altor domenii de activitate bugetară de asistent personal.
47 1. februarie 2023. Dispoziție privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului N. J., consilier, clasa I , grad profesional asistent la Compartimentul administrație publică locală, comunicare, secretariat, autorizare și controlul activității economice.
46 1. februarie 2023. Dispoziție privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei P. R. consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului contabilitate, administrarea patrimoniului, impozite și taxe, executare silită.
45 30. ianuarie 2023. Dispoziție privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, precum și a suplimentului de energie pentru Sz. M.
44 30. ianuarie 2023. Dispoziție privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, precum și a suplimentului de energie pentru familia doamnei Cs. P.
43 30. ianuarie 2023. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuințe și la suplimentul pentru energie pentru familia doamnei O. E.
42 30. ianuarie 2023. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuințe și la suplimentul pentru energie pentru familia domnului M. M.
41 30. ianuarie 2023. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuințe și la suplimentul pentru energie pentru familia domnului C. D.
40 30. ianuarie 2023. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuințe și la suplimentul pentru energie pentru familia doamnei Cs. P.
39 30. ianuarie 2023. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuințe și la suplimentul pentru energie pentru familia domnului C. Gy.