Nr. crt. Data Registrul pentru evidența dispozițiilor emise de Primarul comunei
293 22. octombrie 2021. Dispoziție privind convocarea Consiliului local în şedinţa ordinară de lucru, joi 28 octombrie 2021, ora 14:00.
292 18. octombrie 2021. Dispoziție privind numirea Comisiei de inventariere și selecționare a documentelor din arhiva Primăriei. comunei Ernei.
291 13. octombrie 2021. Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizația lunară pentru doamna G. I.
290 11. octombrie 2021. Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr.25 din 3 septembrie 1949-Dumbrăvioara privind pe B. M.
289 11. octombrie 2021. Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr.41 din 7 decembrie 1973-Ernei privind pe GY. B. și B. M.
288 7. octombrie 2021. Dispoziție privind instituirea curatelei speciale și numirea unui curator special pentru K. M. A.
287 30. septembrie 2021. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social și la alocației pentru susținerea familiei pentru familia doamnei N. E.
286 30. septembrie 2021. Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia doamnei H. K.
285 30. septembrie 2021. Dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul social și la alocației pentru susținerea familiei pentru familia doamnei D. H.
284 30. septembrie 2021. Dispoziție privind modificarea dreptului la ajutor social și la alocația pentru susținerea familiei pentru familia doamnei J. Zs. R.