Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
36 2. iulie 2020. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Ernei la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” pentru realizarea investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Ernei, în localitățile Călușeri, Săcăreni, Icland, Sângeru de Pădure”
35 15. iunie 2020. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.23/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș
34 12. iunie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă.
33 12. iunie 2020. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ Școala Gimnazială Dumbrăvioara în Școala Gimnazială „Teleki Sámuel” Dumbrăvioara.
32 20. mai 2020. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
31 20. mai 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Ernei pe anul 2019.
30 20. mai 2020. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
29 27. aprilie 2020. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/Autorizației administratorului drumului pentru racordare la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Comunei Ernei și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi
28 22. aprilie 2020. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ernei, județul Mureș
27 16. aprilie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Tăureni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQA INVEST MUREȘ”.