Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
14 25. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.
13 20. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului în anul 2023.
12 20. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Redimensionare echipamente din stații de pompare și stația de epurare din localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, județul Mureș”.
11 17. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2022
10 17. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.81/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2023
9 17. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta și a Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ernei, județul Mureș.
8 17. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Târgu Mureș în context metropolitan – Orizont 2030.
7 17. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Târgu Mureș – Orizont 2030.
6 17. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Ernei, prin Consiliul Local al Comunei Ernei, în calitate de membru fondator, cu Consiliile Locale ale Mun. Târgu Mureș, Mun. Reghin, Orașelor Iernut, Luduș, Ungheni, și comunelor Bogata, Cuci, Cristești, Gornești, Ogra, Petelea, Sângeorgiu de Mureș, Sânpaul, în vederea constituirii Asociației De Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Feroviar ”Tren Metropolitan Mureș”.
5 12. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2023 pentru stabilirea condițiilor în care se poate presta muncă neremunerată în folosul comunității.