Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
25 25. martie 2020. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Ernei, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
24 25. martie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Ernei
23 25. martie 2020. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.25/26.04.2019 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2020 în Comuna Ernei
22 25. martie 2020. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.10/19.02.2020 și aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta şi valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate a comunei Ernei, a modalității de valorificare a masei lemnoase, precum și prețurile de vânzare a acesteia
21 25. martie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2019
20 24. martie 2020. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
19 24. martie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfințarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
18 24. martie 2020. Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A
17 27. februarie 2020. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Ernei, județul Mureș
16 25. februarie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Parcelare ansamblu de loturi cu funcțiune mixtă de comerț, servicii, industriale și depozitare”, loc.Ernei, nr.587, 588, 589, com.Ernei, jud.Mureș, beneficiar SC Sassy SRL