Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
46 22. septembrie 2020. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a imobilului înscris în CF nr.51198 Ernei cu nr. cadastral 51198.
45 16. septembrie 2020. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidența creanțelor fiscale ale Comunei Ernei a unor obligații fiscale prescrise, potrivit dispozițiilor art.218 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală.
44 16. septembrie 2020. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2020.
43 14. septembrie 2020. Proiect de hotărâre privind modificarea fracțiunii de normă cu care este angajat șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Ernei.
42 27. august 2020. Proiect de hotărâre privind inființarea Serviciului de iluminat public al comunei Ernei, aprobarea modalității de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public și al Caietului de Sarcini.
41 24. august 2020. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale-Comuna Ernei pe anul 2020.
40 20. august 2020. Proiect de hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2020.
39 18. august 2020. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
38 18. august 2020. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.729/18.11.1992 pentru locuința situată în sat Ernei nr.461, etajul 1, ap.1.
37 21. iulie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pe trimestrul II din 2020