Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
65 2. decembrie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ernei, județul Mureș în anul şcolar 2021-2022.
64 27. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2020.
63 27. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Ernei în Consiliul Metropolitan al Asociaţiei ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”.
62 25. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului-teren situat în localitatea Ernei înscris în CF nr.53818 Ernei.
61 25. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Ernei în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea modalității în care este suportat comisionul bancar.
60 24. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru valorificarea masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Ernei în anul 2021.
59 23. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Ernei în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
58 23. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Ernei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
57 20. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale de scutire la plata impozitului pe clădire și teren pe anul 2021, pentru Fundația Mâini Dibace.
56 20. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2021.