Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
23 14. martie 2023. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureș.
22 6. martie 2023. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local Ernei pentru prestarea serviciilor funerare de către SC ALFA FUNERAR SRL.
21 3. martie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului de finanțare cu titlul ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE SI A DOTĂRILOR AFERENTE PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARE DIN COMUNA ERNEI” și a cheltuielilor aferente proiectului.
20 27. februarie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul general al Comunei Ernei pentru anul 2023 în domeniile cultură, culte și sport.
19 22. februarie 2023. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2023.
18 21. februarie 2023. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Ernei.
17 21. februarie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață totală de 43,23 mp amplasat la parter în fostul Sediu al Primăriei Comunei Ernei situat în localitatea Ernei nr.461, înscris în CF 51199-C4-U1 Ernei, nr. Cadastral 51199-C4-U1, domeniu public al comunei Ernei, având ca destinație Cabinet Stomatologic.
16 17. februarie 2023. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a imobilului înscris în CF nr.50370 Ernei cu nr. cadastral 50370.
15 17. februarie 2023. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a unui număr de trei imobile aparținând domeniului public al comunei Ernei.
14 25. ianuarie 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.