Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
68 24. decembrie 2020. Proiect de hotărâre referitor la validarea Dispoziției primarului nr.314/22.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Unitățíi Administrativ Teritoriale-Comuna Ernei pe anul 2020.
67 23. decembrie 2020. Proiect de hotărâre privind utilizarea temporară, în anul 2021, a sumei de 1.000.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la sfârșitul anului 2020 pentru acoperirea temporară a golului de casă.
66 16. decembrie 2020. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Ernei, județul Mureș.
65 2. decembrie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ernei, județul Mureș în anul şcolar 2021-2022.
64 27. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2020.
63 27. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Ernei în Consiliul Metropolitan al Asociaţiei ”Zona Metropolitană Târgu Mureș”.
62 25. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului-teren situat în localitatea Ernei înscris în CF nr.53818 Ernei.
61 25. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Ernei în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și stabilirea modalității în care este suportat comisionul bancar.
60 24. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru valorificarea masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a comunei Ernei în anul 2021.
59 23. noiembrie 2020. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Comunei Ernei în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.