Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
49 29. octombrie 2020. Hotărârea privind alegerea viceprimarului Comunei Ernei
48 29. octombrie 2020. Hotărârea privind alegerea membrilor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ernei
47 29. octombrie 2020. Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință
46 23. octombrie 2020. Hotărâre privind aprobarea participării la proiectul ”Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei pentru combaterea riscului de infectare cu SARS-COV2” și a cheltuielilor legate de proiect.
45 24. septembrie 2020. Hotărârea privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezlipire în trei loturi a imobilului înscris în CF nr.51198 Ernei cu nr. cadastral 51198
44 24. septembrie 2020. Hotărârea privind scăderea din evidența creanțelor fiscale ale Comunei Ernei a unor obligații fiscale prescrise, potrivit dispozițiilor art.218 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală
43 24. septembrie 2020. Hotărârea privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2020
42 24. septembrie 2020. Hotărârea privind modificarea fracțiunii de normă cu care este angajat șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Ernei
41 31. august 2020. Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2020.
40 31. august 2020. Hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2020.