Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
12 19. februarie 2020. Hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2019
11 19. februarie 2020. Hotărâre privind transformarea unor posturi și modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ernei aprobat prin H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019, cu modificările și completările ulterioare
10 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta şi valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate a comunei Ernei, a modalităţii de valorificare a masei lemnoase, precum şi preţurile de vânzare a acesteia
9 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea aderării comunei Albești la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Reghin
8 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea contribuției pe anul 2020 a comunei Ernei ce decurge din calitatea de membru al Asociaţiei Leader Parteneriat Mureșean
7 19. februarie 2020. Hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Comunei Ernei, în anul 2020
6 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Comunei Ernei, pentru anul 2020 în domeniile culte și sport
5 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
4 29. ianuarie 2020. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020 pentru stabilirea condițiilor în care se poate presta muncă neremunerată în folosul comunității de către persoanele majore apte de muncă beneficiare de venitul minim garantat în condițiile Legii nr.416/2001, precum și cele care au săvârșit o infracțiune și care au această obligație stabilită de către o instanță de judecată
3 29. ianuarie 2020. Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Ernei