Nr. crt. Dátum A Helyi Tanács határozatainak nyilvántartója
16 2021. március 30. 16/30.03.2021 os számú Határozat a Szociális ellátórendszer fejlesztése valamint a szegénység és társadalmi kirekesztettség felszámolása elnevezésű terv gyakorlatba ültetésének jóváhagyásáról, kódszám SMIS 126924.
15 2021. március 30. 15/30.03.2021 ös számú Határozat Nagyernye község kockázatelemzési tervének aktualizálásáról.
14 2021. február 25. 14/25.02.2021 es számú Határozat Gabor Mihaly helyi tanácsos úr mandátuma megszűnésének megállapításáról.
13 2021. február 25. 13/25.02.2021 es számú Határozat két helyi tanácsos kijelöléséről, akik részt vesznek a Nagyernye község főjegyzője egyéni szakmai teljesítményét felmérő bizottságban.
12 2021. február 25. 12/25.02.2021 es számú Határozat a Maros megyei Nagyernye község területén található informális (nem szabályszerűen létrejött) telepeket azonosító, ezek helyzetét felmérő, a szükséges intézkedéseket meghatározó munkacsoport megalakításáról.
11 2021. február 25. 11/25.02.2021 es számú Határozat a Marosvásárhely Metropoliszövezet Egyesület alapító okirata és alapszabályzata módosításának jóváhagyásáról.
10 2021. február 25. 10/25.02.2021 es számú Határozat Marosszentanna községnek a Marosvásárhely Metropoliszövezet Egyesülethez való csatlakozásának jóváhagyásáról.
9 2021. január 27. 9/27.01.2021 es számú Határozat Nagyernye község tanácsa által elfogadott 2020.09.24/44-es határozat visszavonásáról.
8 2021. január 27. 8/27.01.2021 as számú Határozat arról, hogy módosítják a 2019. évi 37. számú tanácsi határozat 2. számú mellékletét, amely a municípiumi hulladék valamint a Maros megyére vonatkozó integrált municípiumi szolid hulladékmenedzsment rendszer (SMIDS) köztisztasági szolgáltatásainak részét képező egyéb hulladékmennyiség begyűjtésére és elszállítására vonatkozó dokumentációjának jóváhagyásáról szól, a Marosvásárhely 2. övezetéhez tartozó Nagyernye község részére.
7 2021. január 27. 7/27.01.2021 es számú Határozat Nagyernye község tanácsa üléselnökének megválasztásáról.