Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
22 31. martie 2020. Hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.10/19.02.2020 și aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta şi valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate a comunei Ernei, a modalității de valorificare a masei lemnoase, precum și prețurile de vânzare a acesteia
21 31. martie 2020. Hotărâre pentru modificarea HCL nr.25/26.04.2019 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2020 în Comuna Ernei
20 31. martie 2020. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2019
19 31. martie 2020. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
18 31. martie 2020. Hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A
17 31. martie 2020. Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Ernei, județul Mureș
16 31. martie 2020. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Parcelare ansamblu de loturi cu funcțiune mixtă de comerț, servicii, industriale și depozitare”, loc.Ernei, nr.587, 588, 589, com.Ernei, jud.Mureș, beneficiar SC Sassy SRL
15 31. martie 2020. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construirea unei hale de producție, corp administrativ, împrejmuire, amenajări exterioare, acces auto și racord la utilități” sat Ernei, F.N., comuna Ernei, județul Mureș, beneficiar SC Tetronic SRL
14 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii cu 12 luni a valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014 – 2020, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
13 19. februarie 2020. Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei