Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
29 29. mai 2020. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
28 29. mai 2020. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului/Autorizației administratorului drumului pentru racordare la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Comunei Ernei și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi.
27 29. aprilie 2020. Hotărâre privind aprobarea aderării comunei Tăureni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQA INVEST MUREȘ”.
26 29. aprilie 2020. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comunei Ernei pe trimestrul I/2020.
25 29. aprilie 2020. Hotărâre privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2021 în Comuna Ernei.
24 31. martie 2020. Hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local Ernei, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
23 31. martie 2020. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Ernei
22 31. martie 2020. Hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.10/19.02.2020 și aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta şi valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate a comunei Ernei, a modalității de valorificare a masei lemnoase, precum și prețurile de vânzare a acesteia
21 31. martie 2020. Hotărâre pentru modificarea HCL nr.25/26.04.2019 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2020 în Comuna Ernei
20 31. martie 2020. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pentru anul financiar 2019