Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
39 31. august 2020. Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
38 31. august 2020. Hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.729/18.11.1992 pentru locuința situată în sat Ernei nr.461, etajul 1, ap.1.
37 31. august 2020. Hotărâre privind schimbarea denumirii unității de învățământ Școala Gimnazială Dumbrăvioara în Școala Gimnazială „Teleki Sámuel” Dumbrăvioara.
36 31. august 2020. Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă.
35 29. iulie 2020. Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.23/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.
34 29. iulie 2020. Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale Comuna Ernei pe trimestrul II din 2020.
33 9. iulie 2020. Hotărâre privind participarea Comunei Ernei la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” pentru realizarea investiției ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Ernei, în localitățile Călușeri, Săcăreni, Icland, Sângeru de Pădure”
32 30. iunie 2020. Hotărâre privind înființarea Comisiei de avizarea a cererilor de organizare a adunărilor publice
31 29. mai 2020. Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei.
30 29. mai 2020. Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Ernei pe anul 2019.