Nr. crt. Data Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local
14 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii cu 12 luni a valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA – IFN pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul „MODERNIZAREA SI REABILITAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL SĂCĂRENI, COMUNA ERNEI” finanțat în cadrul PNDR 2014 – 2020, Submăsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
13 19. februarie 2020. Hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
12 19. februarie 2020. Hotărâre pentru însuşirea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2019
11 19. februarie 2020. Hotărâre privind transformarea unor posturi și modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ernei aprobat prin H.C.L. Ernei nr.41/29.08.2019, cu modificările și completările ulterioare
10 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta şi valorifica în anul 2020 din fondul forestier proprietate a comunei Ernei, a modalităţii de valorificare a masei lemnoase, precum şi preţurile de vânzare a acesteia
9 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea aderării comunei Albești la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Reghin
8 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea contribuției pe anul 2020 a comunei Ernei ce decurge din calitatea de membru al Asociaţiei Leader Parteneriat Mureșean
7 19. februarie 2020. Hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Comunei Ernei, în anul 2020
6 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Comunei Ernei, pentru anul 2020 în domeniile culte și sport
5 19. februarie 2020. Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020