Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
54 22. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE ICLAND, SĂCĂRENI ȘI CĂLUȘERI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
53 21. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de valorificare, precum și a prețulului de pornire la licitație pentru exploatarea masei lemnoase din partida P 6696 Ernei-UP nr.6 Gornești în anul 2021.
52 21. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Ernei pe trimestrul III anul financiar 2021.
51 20. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, Comuna Ernei, Județul Mureş”.
50 20. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Eficientizarea serviciului public de gospodărire comunală în Comuna Ernei, Judeţul Mureş”.
49 19. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea memoriului justificativ „Eficientizarea serviciului public de gospodărire comunală în Comuna Ernei, Judeţul Mureş”.
48 18. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.
47 13. octombrie 2021. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Ernei nr.42/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Ernei în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Apafi Mihály” Ernei pentru anul școlar 2021-2022.
46 13. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ernei
45 13. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ernei în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială ”Apafi Mihály” Ernei, sesiunea 2021.