Nr. crt. Data Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
64 24. noiembrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ernei, județul Mureș în anul şcolar 2022-2023.
63 18. noiembrie 2021. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2021.
62 18. noiembrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pe anul 2021 a Comunei Ernei ce decurge din calitatea de membru al Asociaţiei Mureșene de Dezvoltare Intercomunitară Ernei-Gornești.
61 18. noiembrie 2021. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în Comuna Ernei, Satul Ernei, Nr. 438-439, județul Mureș și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „AMENAJARE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALIATATEA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”.
60 18. noiembrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investitia „AMENAJARE CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN LOCALITATEA ERNEI, COMUNA ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ”.
59 17. noiembrie 2021. Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.
58 12. noiembrie 2021. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2022.
57 10. noiembrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ernei, județul Mureș, pentru perioada 2021-2027.
56 27. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Comuna Ernei pe anul 2021.
55 26. octombrie 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe, fără licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical pentru medicină de familie, situat în localitatea Ernei nr.69, comuna Ernei, județul Mureș, înscris în CF nr.54073 Ernei, nr.cad.1178.